Viivi Lankinen

0,00 

Puheterapeutti (2016)
työkokemus 4 vuotta

Lähtökunta: TURKU
Puhelin: 044 475 4441
Sähköposti: viivi.lankinen@sivupersoona.com

 


Puheterapia
Kelan tuki

Kelan tuki
Olemme Kelan yhteistyökumppani sopimuskaudella 2019-2020. Toteutamme Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Kehityksellinen kielihäiriö
Epäselvä puhe ja yksittäiset äännevirheet
Monimuotoinen kehityshäiriö
Autismikirjon häiriöt
Kuulovamma
Änkytys

Raisio, Rusko, Turku, Masku, Mynämäki, Laitila, Nousiainen
Kuntoutuskieli: suomi (äidinkieli)
Muu kielitaito: englanti

Lasten puheterapia, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiokeinot, erityisesti tukiviittomat.

PECS 1
Voimauttava vuorovaikutus