Tiia Kaljonen

0,00 

Puheterapeutti (2012)
työkokemus 10 vuotta

Lähtökunta: TURKU
Puhelin: 044 368 1300
Sähköposti: tiia.kaljonen@sivupersoona.com

 


Puheterapia
Kelan tuki

Kelan tuki
Olemme Kelan yhteistyökumppani sopimuskaudella 2019-2020. Toteutamme Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Kehityksellinen kielihäiriö (puheen ymmärtämisen ja / tai tuottamisen vaikeus)
Motoriset puhehäiriöt
Yksittäiset äännevirheet
Monimuotoinen kehityshäiriö
Kehitysvamma
Autismikirjon häiriöt
Änkytys
Aikuisten puheterapeuttiset häiriöt: afasia, dysartria, äänihäiriö, änkytys ja nielemisvaikeus liittyen
esim. aivoverenkiertohäiriöihin, traumaattisiin aivovammoihin ja eteneviin neurologisiin sairauksiin
(esim. Parkinsonin tauti ja ALS)

Raisio, Turku

Kuntoutuskieli: suomi (äidinkieli)
Muut kielitaito: englanti, ruotsi

Aikuisten puheterapia (arviointi ja kuntoutus): afasia, dysartria, äänihäiriö, nielemisvaikeus
Lasten puheen tuottamisen häiriöiden, suun motoriikan ja kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käyttö

Oral Placement Therapy (OPT), taso 1
Voimauttava vuorovaikutus