POTILASASIAMIES

POTILASASIAMIES

Lain mukaan potilaalla on oikeus tehdä valitus,

jos hän ei ole tyytyväinen saamaansa hoitoon.

Potilasasiamies voi auttaa,

jos potilas haluaa tehdä muistutuksen tai kantelun.

Potilasasiamies ei ota kantaa siihen,

minkälaista hoitoa potilaalle pitäisi järjestää.

Potilasasiamies ei ota kantaa siihen,

onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko tai hoitovirhe.

Potilasasiamies ei tulkitse potilaiden hoidon asiakirjoja.

 
Potilasasiamies
Janita Koskiluoma
puh. 044 770 9908