KOMMUNIKAATIO-OPETUS

Avaamme tulevaisuuden ovia

Sivupersoonan kommunikaatio-opetusten tavoitteena on avata uusia mahdollisuuksia kommunikaation erityisperheille. Mahdollisuuksia löytää yhteinen kommunikointikeino. Mahdollisuuksia osallistua, ystävystyä ja tulla kuulluksi. Rakentamalla kullekin perheelle heidän arkeensa ja elämäntyyliinsä sopivan kommunikaatiokokonaisuuden, luomme hyvinvointia ja avaamme tulevaisuuden ovia.

Opetuspalveluihimme lukeutuvat viittomakommunikaatio- ja AAC-opetukset (Augmentative and Alternative Communication) sekä niiden yhdistelmät. Palvelumme ovat saatavilla niin etätoteutuksina joka niemeen ja notkelmaan, kuin lähiopetuksena perheelle tutussa kotiympäristössä. Lisäksi koulutamme kommunikaation erityisryhmien kanssa tekemisissä olevia työyhteisöjä kohti antoisampia kohtaamisia.

KOMMUNIKAATIO-OPETUKSEN
MERIITTEIHIMME LUKEUTUU:
0
YHTEISTYÖKUNTAA
0
PERHETTÄ
0
OPETUSTUNTIA
0
OPETETTUA TUKIVIITTOMAA
OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT
VIITTOMAKOMMUNIKAATIO-OPETUS

Sivupersoonan viittomakommunikaatio-opetuksessa perheille opetetaan muun muassa tukiviittomia tai viitottua puhetta. Opetukset suunnitellaan lapsen, hänen vanhempiensa ja muun lähipiirin, esimerkiksi sisarusten, mummien ja kummien, yksilölliset tarpeet huomioiden. Opetuksen pitää olla myös metkaa ja kiinnostavaa – siksi se tehdään leikkien ja pelaten! Sivupersoonan viittomakommunikaation opettajat ovat kokeneita ja pedagogisesti päteviä opettamisen ammattilaisia.

Järjestämme myös ryhmäopetuksia, joissa perheet pääsevät tapaamaan muita samanlaisessa tilanteessa olevia. Järjestämme tarvittaessa myös lastenhoitajapalvelun ryhmäopetuksen ajaksi. Opetuksen tilaaminen on helppoa – kunnan tarvitsee vain tehdä päätös ja me hoidamme loput. Perhe saa tiedon opettajasta ja ensimmäisen opetuskerran ajankohdasta keskimäärin vuorokaudessa päätöksen saamisesta.

AAC-OPETUS

Moni asiakkaistamme hyötyy useammasta kuin yhdestä kommunikointia tukevasta, täydentävästä ja korvaavasta keinosta – niin sanotuista AAC-menetelmistä (Augmentative and Alternative Communication). AAC-opetus on tarkoitettu tukemaan kommunikaation erityisryhmään kuuluvan henkilön läheisten kommunikointivalmiuksia. Sivupersoonan AAC-opetuksissa perhettä ja lähipiiriä ohjataan esimerkiksi yksilöllisesti rakennetun kommunikointikansion, -laitteen tai -ohjelmasovelluksen käytössä. Valmistamme tarvittaessa myös sisältöä kommunikoinnin apuvälineisiin.

Toteutamme palvelua yhteistyössä kuntouttavien puheterapeuttien ja apuvälinepalveluiden kanssa. Mahdollisuutta kommunikaatio-­ohjaukseen voi tiedustella oman kunnan puheterapeutilta tai kunnan sosiaalityöntekijältä.

AAC-opetus
KOULUTUKSET

Haluamme mahdollistaa asiakkaillemme rajattoman kommunikaation maailman myös kodin seinien ulkopuolella. Niinpä olemmekin räätälöineet erilaisia koulutus- ja kurssikokonaisuuksia kommunikaation erityisryhmien kanssa toimiville työyhteisöille, esimerkiksi päiväkodeille, kouluille, työpaikoille ja sairaaloiden, päivätoimintakeskusten tai palvelukotien henkilöstölle. Koulutuksissa teoriatieto yhdistyy vahvaan kokemukseen puhetta tukevista ja korvaavista menetelmistä sekä kommunikaation erityisryhmistä.

Esimerkkejä aiheistamme:

  • Tulkin käyttö – miten tulkki toimii tulkkaustilanteessa?
  • Asiakasryhmät tutuksi – millainen asiakas kuuro, kuurosokea tai puhevammainen henkilö on?
  • Kommunikoinnin apuvälineet työpaikalla – miten huomioida kommunikaation erityisryhmään kuuluva työkaveri?
  • Viittomakoulutukset: Esimerkiksi päiväkotilapsen kommunikaatio tutuksi

Sivupersoonan osallistujia aktivoivat, toiminnalliset koulutukset toimivat erinomaisesti yksittäisenä koulutuksena tai osana koulutuspäivää.

linkkejä ja materiaaleja
OTA YHTEYTTÄ

Tilaa tai tiedustele lisää opetus- ja koulutuspalveluistamme:

0400 300 170 tai
tuomas.rissanen(at)sivupersoona.com